Vodící stojánek z CARBONU od firmy AGATHON AG


05. 01. 2010

Na první pohled nesmysl? Nikoliv! CARBON je pro své vlastnosti k výrobě desek a stojánků velmi vhodný.

Svou stabilitou, schopností pohltit rázy a téměř nulovou tepelnou roztažností je určen pro lisování precizních lisovaných dílů do tloušťky 0,8 mm. Tato aplikace najde využití především při vysokorychlostním lisování dílů pro elektrotechnický průmysl. Při lisování vzniká chvění, které při malých střižných vůlích ovlivňuje životnost nástroje. CARBON svými vlastnostmi má ca 20x větší schopnost takové chvění pohltit. Další důležitou vlastností CARBONU je stabilita při změně teploty. Zahříváním lisovacího nástroje dochází ke změně rozměrů ocelových i hliníkových desek a to má za následek změnu střižných vůlí, které vedou k předčasnému otupení nástrojů. Desky z CARBONU mají téměř nulovou změnu rozměru. Například při změně teploty o 300 st Celsia u desky délky 500mm má změna rozměru pouze 0,003m hodnotu.

Desky se zhotovují standardně v tloušťkách 32,40,46,52,60,80 mm, jiné rozměry na poptání. Povrch desek může být broušený nebo lisovaný, obvod frézovaný nebo řezaný. Maximální rozměry stojánku pak 2500x1500x500 mm. Stojánek je zhotoven na základě požadavku zákazníka a osazen valivými vodícími elementy AGATHON.

Více informací naleznete zde.

 

Naším cílem je neustále zkvalitňovat servis poskytovaný současným i budoucím zákazníkům. 

Samozřejmostí je pravidelné školení našeho personálu přímo v mateřských firmách tak, abychom Vám mohli poradit i v těch nejnáročnějších lisařských aplikacích.