Rovnačky dílů SCHUBERT přebrala firma SOPREM AG


04. 04. 2009

Po převedení značky SCHUBERT pod firmu SOPREM dnes vznikají stroje na rovnání dílů, které spojují dvě přednosti - design firmy SCHUBERT a pohonné a řídící jednotky firmy SOPREM.

Rovnačky dílů v nabídce SOPREM, zajišťují kvalitu a procesní spolehlivost. Starají se o to, aby jakkoliv nerovné díly, po předchozím zpracování, mohly být precizně přerovnány do požadované rovinnosti. Takové díly mohou být tlotky 0,05mm, ale také až 8mm. Tedy od malých dílů do hodinek nebo planžet (viz Obr.2), po velké plechové plotny nebo síta a pletiva o tl.8mm a rozměrech 1250x2000mm (viz Obr. 3).

Odchylky rovinosti dílů vznikají především při zpracovaní plechu děrováním, stříháním a lisováním, při řezání laserem nebo plazmou nebo mechanickým dělením materiálu. K sekundárním nerovnostem dochází také po kalení nebo po povrchových úpravách (viz Obr.1). Příčinou je změna v napětí materiálu během uvedeného zpracování.

Podle Vašich požadavků na rovinnost Vám postavíme odpovídající stroj. V první řadě však provedeme nezbytné zkoušky rovnání s Vaším dodaným materiálem přímo ve firmě SOPREM - www.soprem.ch.

 

Naším cílem je neustále zkvalitňovat servis poskytovaný současným i budoucím zákazníkům. 

Samozřejmostí je pravidelné školení našeho personálu přímo v mateřských firmách tak, abychom Vám mohli poradit i v těch nejnáročnějších lisařských aplikacích.